ASP – internet zamiast licencji

Application service provider

We współczesnym, zinformatyzowanym świecie, oprogramowanie odgrywa bardzo ważną rolę. Ułatwia i usprawnia pracę, ale też konieczność zapewnienia odpowiednich narzędzi staje się znaczącą pozycją na liście kosztów prowadzonej działalności. Licencje na profesjonalne oprogramowanie potrafią kosztować tysiące, dziesiątki tysięcy złotych, a czasem i więcej. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się usługi ASP, czyli Application Service Provider. To nowatorski sposób dystrybucji oprogramowania, polegający na tym, że aplikacje instalowane są na serwerze dostawcy usługi. To dostawca usługi ASP zajmuje się instalacją, utrzymaniem i aktualizacją oprogramowania i to on odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie, a także posiada odpowiednią licencję.

Jasne i ciemne strony internetu.

Zalety

Dzięki temu informatycy zajmujący się oprogramowaniem w firmie stają się zbędni. W przypadku Application Service Provider niezbędne programy dostarczane nam są za pośrednictwem sieci internetowej. Inny jest też sposób rozliczania usług ASP. Rozwiązania bywają różne: płacimy od czasu użytkowani, dostępnej przestrzeni dyskowej lub transferu. Jest to mniejsze obciążenie niż jednorazowy koszt wykupu licencji na oprogramowanie (które w ostatnich latach również coraz częściej stają się ograniczone czasowo). Bardzo elastyczny model dystrybucji w Application Service Provider jest powodem rosnącej popularności tego typu usług.